de Stichting Sister Schools

Het bestuur van de Stichting Sister Schools is actief. op zoek naar nieuwe scholen die deel willen nemen aan de volgende pilot fase. Het Berlage Lyceum is gestart in 2018 en volgt nu inmiddels met hun tweede leerlaag (230 leerlingen) het digitaal educatief uitwisselingsprogramma van Sister Schools. Dit programma is verspreid over 3 blokken, waarin binnen 6 weken de leerlingen via digitale uitwisseling werken aan concrete uitiwsselingsprojecten met een einddoel.

De leerdoelen hebben betrekkeing op het verbeteren van de volgende vaardigheden:

- engelse communciatie

- digitale & media wijsheid

- interculturele communciatie

- probleemoplossend en kritisch denken

De kennis is gericht op het begrip wreeldburgerschap. Kun je onderling met elkaar verbonden zijn als je uit totaal verschillende culturen komt en nog maar wening van elkaar weet? Hoe kun je gezamenlijk vorm geven aan projecten rondom belangrijke thema's als gezondheid en veiligheid?

- participatie & democratisering

De school in de buurt is een belangrijke peiler om de sociale cohesie te vegroten en kansengelijheid te bevorderen. Vandaar dat Sister Schools zich niet alleen maar richt op het verbeteren van de positie van scholen in Kenia (en andere landen), maar ook van de scholen in Nederland (en andere Europese landen).

Vanaf januari 2022 starten we met 20 nieuwe scholen, die door deelname een school in Kenia helpen om hun digitale onderwijslokalen in te richten en ook zelf als school zullen groeien op het gebied van digitaal onderwijs, blended learning en internationliasering. Zowel voor PO als VO! Stuur gerust een mail als u interesse heeft in het Sister Schools programma: info@sisterschools.eu

comments powered by Disqus

de Stichting Sister Schools

Het bestuur van de Stichting Sister Schools is actief. op zoek naar nieuwe scholen die deel willen nemen aan de volgende pilot fase. Het Berlage Lyceum is gestart in 2018 en volgt nu inmiddels met hun tweede leerlaag (230 leerlingen) het digitaal educatief uitwisselingsprogramma van Sister Schools. Dit programma is verspreid over 3 blokken, waarin binnen 6 weken de leerlingen via digitale uitwisseling werken aan concrete uitiwsselingsprojecten met een einddoel.

De leerdoelen hebben betrekkeing op het verbeteren van de volgende vaardigheden:

- engelse communciatie

- digitale & media wijsheid

- interculturele communciatie

- probleemoplossend en kritisch denken

De kennis is gericht op het begrip wreeldburgerschap. Kun je onderling met elkaar verbonden zijn als je uit totaal verschillende culturen komt en nog maar wening van elkaar weet? Hoe kun je gezamenlijk vorm geven aan projecten rondom belangrijke thema's als gezondheid en veiligheid?

- participatie & democratisering

De school in de buurt is een belangrijke peiler om de sociale cohesie te vegroten en kansengelijheid te bevorderen. Vandaar dat Sister Schools zich niet alleen maar richt op het verbeteren van de positie van scholen in Kenia (en andere landen), maar ook van de scholen in Nederland (en andere Europese landen).

Vanaf januari 2022 starten we met 20 nieuwe scholen, die door deelname een school in Kenia helpen om hun digitale onderwijslokalen in te richten en ook zelf als school zullen groeien op het gebied van digitaal onderwijs, blended learning en internationliasering. Zowel voor PO als VO! Stuur gerust een mail als u interesse heeft in het Sister Schools programma: info@sisterschools.eu

comments powered by Disqus